ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับรายได้

โปรดทราบว่าโอกาสทางธุรกิจของ QuiAri มีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างไม่จำกัด อย่างไรก็ตาม QuiAri ไม่ได้รับประกันความสำเร็จทางการเงิน ความสำเร็จจาก QuiAri เกิดจากความพยายามในการขายที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น ซึ่งต้องอาศัยการทำงานอย่างหนัก ความขยันหมั่นเพียร ทักษะ ความคงทน ความสามารถ และความเป็นผู้นำ รายได้ของคุณจะขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้คุณสมบัติเหล่านี้ได้ดีเพียงใด


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ DSHEA

ข้อความบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยรักษา รักษา หรือป้องกันโรคใดๆ


ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย

ผู้ที่มีอาการทางการแพทย์หรือเป็นโรคเบาหวาน ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร รับประทานยา หรือเริ่มโปรแกรมควบคุมน้ำหนัก ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ QuiAri หรือเปลี่ยนแปลงอาหารอื่นๆ


จุดประสงค์ของข้อมูล

ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้หรือบรรจุภัณฑ์ ฉลาก และสิ่งพิมพ์ใดๆ ไม่ควรแทนที่คำแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปเท่านั้น และออกแบบมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านสุขภาพ


ข้อมูลติดต่อ

  • +1 813-413-8120
  • +1 813-413-8139
  • เวลา: วันจันทร์ - วันศุกร์
  • 9 am - 5 pm Eastern

มีคำถามใช่ไหม?